Monitoring vitálních funkcí a epileptického záchvatu-snímací podložka

Monitoring vitálních funkcí a epileptického záchvatu-snímací podložka
Systém monitoringu vitálních funkcí a výstrahy při opuštění lůžka je moderní pomůcka přizpůsobená potřebám pacientů. vyšle varovný signál, pokud osoba opustí lůžko a nevrátí se zpět po uplynutí nastaveného času, nebo pokud dojde
k zástavě životních funkcí.
Systém se skládá ze dvou částí - ze snímací podložky - klade pod matraci a z řídící jednotky – ta vyhodnocuje informace z podložky a v případě nouze vysílá varovný akustický a elektrický signál. Podložka snímá vitální funkce (tlukot srdce, dýchání)a pohyby ležící osoby, (nikoliv působení tlaku)a předává informace do řídící jednotky.


Více detailů >>

Versions available:
Monitoring vitálních funkcí a opuštění lůžka- Snímací podložka L-4060S - 01035
Monitoring epileptického záchvatu - 01038
Systém monitoringu epiletického záchvatu vysílá varovný signál nejen v případě, kdy osoba
opustí lůžko a nevrátí se zpět po uplynutí nastaveného času či dojde k zástavě vitálních funkcí
ale také tehdy, kdy dojde k epileptickému záchvatu.
Systém se skládá ze dvou komponentů: stejné snímací podložky pod matraci L-4060S jako při
monitoringu vitálních funkcí, odlišná je řídící jednotka D-1090, která je schopna navíc vyhodnocovat
i epileptické záchvaty.