Ochrana zdraví při práci – nejdůležitější body

sklad

Zkratka BOZP značí bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Jde o obor, který stanovuje pravidla pro přecházení úrazů a nehod na pracovišti. Pravidla BOZP se musí dodržovat nejen ve výrobě, ale také ve školách. Patří sem pravidla pro všechny a pro všechno. Od zaměstnanců až po protiskluzové pásky.

Cíle BOZP

Hlavním cílem opatření BOZP je ochrana lidí na pracovišti před úrazy a vznikem nehod. Opatření existuje spousta. Technologické, právní, technické, administrativní, organizační, a podobně. Abyste si nemuseli všechno pamatovat nazpaměť, existuje jednoduchý název – prevence rizik. Na to na pracovišti dohlíží odborně způsobilá osoba, bezpečnostní technik, nebo prostě bezpečák.

Zodpovědnost za BOZP

Za BOZP je zodpovědný především zaměstnavatel. Ten musí zaměstnance seznámit s činnostmi a také riziky, se kterými se může při práci setkat. I vedoucí zaměstnanci jsou do určité míry za dodržování BOZP odpovědní, a to na pracovišti, na které dohlížejí. Pokud odmítají pravidla stanovené BOZP dodržovat, hrozí jím poměrně přísný trest.

práce ve skladu

Kam BOZP zasahuje?

Už víme, že zásady o bezpečnosti zasahují do mnoha různých oblastí. Patří mezi ně například:

  • požadavky na pracovní prostředí
  • poskytování ochranných pracovních prostředků pro zaměstnance
  • zamezení vstupu do určitých prostor nezpůsobilým osobám
  • hygiena práce
  • bezpečnostní značení
  • zdravotní služby v místě provedení práce

Dokumentace

Dodržování BOZP je třeba povinně dokumentovat. Dokumentují se činnosti a také rizika, ke kterým na místě práce dochází. Dokumentaci je třeba průběžně aktualizovat kvůli pravidelným prověrkám. Prověrky slouží ke kontrole dodržování BOZP v dané společnosti. Výsledkem prověrky je písemný zápis, ve kterém jsou uvedeny závady a nedostatky, které musí firma co nejdříve napravit.

Dodržování BOZP je důležité nejen kvůli zákonu, ale také kvůli ochraně životů. Pro mnoho lidí jde sice jenom o otravné papírování, ale z dlouhodobého hlediska pomáhá vytvářet dobré a bezpečné pracovní prostředí, které je skoro bez rizik. Je ale potřeba zaměstnance dobře vyškolit, aby celý pán BOZP nebyl nakonec zbytečný.

Joomla SEF URLs by Artio
Chcete zde publikovat článek, nebo získat zpětný odkaz?

Kontaktujte nás e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2022 - created by Joomla4